Không hành nghề trong 2 năm Thừa phát lại đương nhiên bị miễn nhiệm?

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/05/2021 Lượt xem: 175 Chuyên mục: Lập vi bằng
  1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  1. Nội dung

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 08/2020/NĐ-CP có quy định các trường hợp Thừa phát lại bị miễn nhiệm, cụ thể như sau:

Điều 13. Miễn nhiệm Thừa phát lại

  1. Thừa phát lại bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị định này, trừ tiêu chuẩn về độ tuổi;
  3. b) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 8 Điều 11 của Nghị định này;
  4. c) Không đăng ký và hành nghề Thừa phát lại trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm;
  5. d) Không hành nghề Thừa phát lại liên tục từ 02 năm trở lên;

đ) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại tối đa quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này mà lý do tạm đình chỉ vẫn còn;

  1. e) Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hành nghề Thừa phát lại mà còn tiếp tục vi phạm;
  2. g) Đang là Thừa phát lại mà kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản;
  3. h) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án…

Như vậy, các trường hợp Thừa phát lại bị miễn nhiệm là:

– Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP, trừ tiêu chuẩn về độ tuổi;

– Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 8 Điều 11 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP;

– Không đăng ký và hành nghề Thừa phát lại trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm;

– Không hành nghề Thừa phát lại liên tục từ 02 năm trở lên;

– Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại tối đa quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP mà lý do tạm đình chỉ vẫn còn;

– Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hành nghề Thừa phát lại mà còn tiếp tục vi phạm;

– Đang là Thừa phát lại mà kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản;

– Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Theo quy định trên thì Thừa phát lại không hành nghề Thừa phát lại liên tục từ 02 năm trở lên thì sẽ bị miễn nhiệm.

Trên đây là nội dung quy định về Thừa phát lại đương nhiên bị miễn nhiệm khi không hành nghề Thừa phát lại liên tục từ 02 năm trở lên . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác