Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 11/02/2020 Lượt xem: 1696

Cải cách kinh tế, mở cửa thị trường đã khiến Việt Nam trở thành một trong những môi trường đầu tư tiềm năng, đã và đang thu hút hàng triệu nhà đầu tư từ khắp các nơi trên thế giới. Trong những năm vừa qua, các khu vực kinh tế có nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế, và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu khách quan của sự vận động xã hội, Luật đầu tư  của Việt Nam ra đời là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế. Những quy định của Luật Đầu tư đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc xóa bỏ một loạt rào cản đầu tư không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật đầu tư hiện hành đã tạo ra một môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và minh bạch hơn nữa để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, thực sự là đòn bẩy trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, không ít nhà đầu tư đã gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật về đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Bởi vậy, để hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư tại Việt Nam, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn và thực hiện xin giấy phép đầu tư;
 • Tư vấn và thực hiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Tư vấn và thực hiện việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh;
 • Tư vấn và thực hiện thành lập chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
  Tư vấn và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn các chính sách ưu đãi của nhà đầu tư;
 • Tư vấn định kỳ cho nhà đầu tư.

Đối tác