Tư vấn lĩnh vực Thương mại

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 11/02/2020 Lượt xem: 1825

Với sự am hiểu sâu sắc về kiến thức kinh doanh cũng như hệ thống pháp lý trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi hướng tới mục tiêu cung cấp tới khách hàng những sản phẩm tư vấn ưu việt nhất. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và hệ thống pháp luật thương mại, chúng tôi đã không ngừng điều chỉnh và nâng cấp dịch vụ tư vấn của mình để đảm bảo chất lượng tư vấn, đồng thời duy trì uy tín vững chắc trong lòng khách hàng. Hiện nay, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các hoạt động đầu tư cho sản xuất dưới hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp mà còn hỗ trợ quá trình kinh doanh của khách hàng thông qua hình thức xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý các tranh chấp phát sinh của khách hàng trong quá trình kinh doanh để đảm bảo tối đa cho các quyền và lợi ích của khách hàng.

Dưới đây là các dịch vụ chính trong lĩnh vực Thương mại mà Chúng tôi cung cấp:

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư, đưa ra các giải pháp phù hợp với dự án đầu tư để khách hàng lựa chọn;

  • Đàm phán, soạn thảo và chỉnh sửa các hợp đồng dân sự, thương mại, bao gồm các hợp đồng mua bán, hợp đồng phân phối sản phẩm, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng đại lý, dịch vụ và các loại hợp đồng khác, thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tham gia quá trình đàm phán và ký kết các hợp đồng này;
  • Tư vấn pháp luật và thông lệ áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại trong nước và quốc tế như đại lý, gia công, ủy thác, các hoạt động thanh toán quốc tế, vận tải và kho vận quốc tế, các hoạt động nhượng quyền thương mại, đầu tư trong nước, đầu tư ra nước ngoài;
  • Tư vấn soạn thảo các hồ sơ tài liệu mà pháp luật trong nước và quốc tế yêu cầu phải có, thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin các chấp thuận cần thiết cho các giao dịch thương mại;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp thương mại tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài có thẩm quyền;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng và các hiệp hội ngành hàng trong việc khởi xướng và quá trình điều tra các vụ kiện chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ.

Đối tác