Tư vấn Bất động sản và xây dựng

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 11/02/2020 Lượt xem: 1626

Trên nền tảng của hệ kiến thức sâu rộng, cùng với sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng, chúng tôi đã và đang cung cấp tới khách hàng những sản phẩm tư vấn ưu việt nhất trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã tư vấn cho nhiều khách hàng trong việc chuẩn bị và đàm phán và ký kết các hợp đồng thuê và chuyển nhượng Bất động sản. Đồng thời, chúng tôi đại diện cho nhiều khách hàng trong nhiều bước khác nhau của quá trình xây dựng, từ giai đoạn tìm địa điểm cho đến xin phê duyệt dự án xây dựng. Các dự án xây dựng mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng bao gồm các dự án phát triển khu đô thị mới, xây dựng nhà máy, siêu thị, công trình vui chơi, giải trí và các loại hình công trình khác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tư vấn cho nhiều nhà thầu xây dựng trong và ngoài nước nhằm giúp họ hoạt động hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật tại Việt Nam.

Dưới đây là các dịch vụ chính trong lĩnh vực này của chúng tôi:

  • Thu thập, cung cấp thông tin quy hoạch và chính sách của Nhà nước về đầu tư các dự án bất động sản;
  • Tư vấn đàm phán, soạn thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các chủ đầu tư để thực hiện dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
  • Tư vấn, soạn thảo các văn bản và thay mặt khách hàng xin các chấp thuận/giấy phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án;
  • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục huy động vốn, soạn thảo các văn bản và xây dựng quy trình huy động vốn cho dự án;
  • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục kết thúc dự án đầu tư và khai thác, sử dụng công trình;
  • Tư vấn về chuyển nhượng, cho thuê dự án và Các vấn đề liên quan khác.

Đối tác