Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trong trường hợp nào?

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 01/11/2022 Lượt xem: 486 Chuyên mục: Lao Động , Lĩnh Vực Khác , Tin pháp luật

Hiện cơ quan BHXH TP.HCM đã thực hiện xác nhận BHXH gần 80.000 NLĐ tại 4.645 đơn vị để thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian vừa qua, PLO nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động như: Doanh nghiệp (DN) đang nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động (NLĐ) có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà? Hồ sơ làm thủ tục hỗ trợ ra sao? Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trong trường hợp nào?…

Liên quan đến thắc mắc trên, cơ quan BHXH TP.HCM trả lời: Việc DN chậm đóng, nợ đóng BHXH và việc xác nhận NLĐ có tham gia BHXH là hai quan hệ khác nhau. Đối với NLĐ có tham gia BHXH thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc có tham gia BHXH chứ không liên quan đến việc DN chậm đóng, nợ BHXH.

Như vậy, đối với DN đang nợ đóng, chậm đóng BHXH mà NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn được giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trong vòng hai ngày khi nhận được danh sách NLĐ từ DN thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận danh sách.

Cơ quan BHXH TP.HCM cũng lưu ý:

– Đối với NLĐ đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08, chậm nhất đến hết ngày 15-8. Đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp hai tháng hoặc ba tháng.

– Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08, chậm nhất đến hết ngày 15-8.

Về hình thức nộp hồ sơ:

– Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

– Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ và chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Theo thống kê của cơ quan BHXH TP.HCM, tính đến ngày 2-6, cơ quan này đã thực hiện xác nhận cho 70.979 NLĐ tại 4.645 đơn vị. Trong đó, đối với NLĐ đang làm việc được quy định tại Quyết định 08 cơ quan BHXH đã xác nhận cho 4.192 đơn vị với 69.146 NLĐ.

Số NLĐ quay trở lại thị trường lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê theo quy định tại Điều 8, Quyết định 08 là 1.833 NLĐ.

Điều kiện và mức hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ, có hai đối tượng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà gồm: NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ trở lại làm việc.

Phạm vi áp dụng hỗ trợ tiền thuê nhà là NLĐ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất; khu kinh tế trọng điểm được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có TP.HCM).

Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, NLĐ trong các doanh nghiệp này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định:

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến ngày 30-6-2022.

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022.

– Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015 thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ đang làm trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng và được chi trả hằng tháng.

Đối với NLĐ trở lại làm việc thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng và được chi trả hằng tháng.

Theo PLO.

Đối tác