Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do phát sinh trong lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của trọng tài 

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/05/2021 Lượt xem: 35 Chuyên mục: Tố Tụng Tại Toà

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/Cv-INTE***, tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Giải thích khái niệm thỏa thuận trọng tài vô hiệu do phát sinh trong lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của trọng tài.

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

 1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12

 1. Nội dung
 2. Khái niệm thỏa thuận trọng tài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại thì:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh…”

Như vậy, thỏa thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.

 1. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của trọng tài

Theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại thì:

Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài

 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.”

Như vậy, thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của trọng tài thương mại là:

 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
 4. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu do phát sinh trong lĩnh vực không thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại thì:

Điều 18. Thoả thuận trọng tài vô hiệu

 1. Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật này…”

Vậy, nếu tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại thì thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp đó sẽ vô hiệu.

Trên đây là nội dung quy định về thỏa thuận trọng tài vô hiệu do phát sinh trong lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của trọng tài. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác