Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/03/2020 Lượt xem: 426 Chuyên mục: VBPL Hôn Nhân - Gia đình

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Nghị định này quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi; thông tin, báo cáo.

Tải về Nghị định 10_2015_ND-CP_Quy định về sinh con bằng hình thức thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

Đối tác