Đăng ký nhãn hiệu đối với slogan

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 21/05/2021 Lượt xem: 52 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ
  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

  1. Nội dung
  2. Slogan là gì?

Slogan là một câu nói hoặc một cụm từ đơn giản, dễ nhớ và có sức lôi cuốn.

Trong lịch sử, “slogan” được dùng làm tiếng hô mỗi khi ra trận của những chiến binh Scotland, nhưng nay slogan là một phương tiện dùng để gói gọn sự hấp dẫn của sản phẩm hoặc biểu trưng cho tinh thần của một doanh nghiệp và gây ấn tượng gợi nhớ cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của mình.

Mỗi slogan thường có ý nghĩa trong một giai đoạn nhất định. Khi chuyển sang giai đoạn khác hoặc chiến lược của doanh nghiệp thay đổi, thì slogan cũng thay đổi cho phù hợp với điều kiện lúc đó. Chính vì vậy mà slogan đóng vai trò không nhỏ đến thương hiệu của một doanh nghiệp.

  1. Bảo hộ nhãn hiệu đối với slogan

Bạn phải tiến hành thủ tục đăng ký slogan dưới dạng đăng ký nhãn hiệu và được Cấp văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

Về quyến sở hữu công nghiệp, khoản 4 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh…”

Cụ thể hơn về khái niệm nhãn hiệu, khoản 16 Điều này có quy định:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau…”

Cụ thể hơn nữa, Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra yêu cầu đối với nhãn hiệu được bảo hộ:

Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
  2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.”

Như vậy, một slogan nếu muốn được bảo hộ thì phải đáp ứng được 2 điều kiện sau:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác;

Trên đây là nội dung quy định về slogan được bảo hộ . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác