Cộng tác viên phiên dịch 

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/05/2021 Lượt xem: 44 Chuyên mục: Công Chứng Giao Dịch

Câu hỏi:

Một bạn đọc đề nghị ẩn danh có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Cộng tác viên phiên dịch là gì?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

 1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Công chứng số 53/2014/QH13

– Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn Luật Công chứng;

 1. Nội dung
 2. Khái niệm cộng tác viên phiên dịch

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Công chứng thì:

Điều 61. Công chứng bản dịch

 1. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện

Như vậy, cộng tác viên phiên dịch là người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó.

 1. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên phiên dịch

Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên phiên dịch với tổ chức hành nghề công chứng  quy định tại khoản 3 Điều 22 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Bộ Tư pháp ban hành:

Điều 22. Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng

 1. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên phiên dịch:
 2. a) Nhận thù lao phiên dịch theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng;
 3. b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện;
 4. c) Hoàn trả số tiền mà tổ chức hành nghề công chứng đã bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra theo quy định tại Điều 38 của Luật Công chứng;
 5. d) Chấp hành các quy định của pháp luật về dịch thuật, nội quy làm việc của tổ chức hành nghề công chứng;

đ) Các quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng hoặc theo quy định của pháp luật.

 1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng với cộng tác viên phiên dịch

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng với cộng tác viên phiên dịch quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Bộ Tư pháp ban hành:

Điều 22. Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng

 1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng:
 2. a) Ký hợp đồng với cộng tác viên phiên dịch, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cộng tác viên đối với nội dung, chất lượng bản dịch, thù lao, quyền và nghĩa vụ của các bên;
 3. b) Thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động danh sách cộng tác viên phiên dịch chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng với cộng tác viên;
 4. c) Trả thù lao phiên dịch theo thỏa thuận với cộng tác viên phiên dịch;
 5. d) Niêm yết công khai danh sách cộng tác viên phiên dịch tại trụ sở của tổ chức mình;

đ) Bồi thường thiệt hại và yêu cầu cộng tác viên phiên dịch bồi hoàn theo quy định tại Điều 38 của Luật Công chứng;

 1. e) Các quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với cộng tác viên phiên dịch hoặc theo quy định của pháp luật.

…”

Trên đây là nội dung quy định về cộng tác viên phiên dịch. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác