Thực hiện Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm của Thủ tướng Chính phủ, hộ ông Nguyễn Bùi Cung (đã mất), là bố chồng của bà bị thu hồi thửa đất 4.076m2 (trong đó có 2.160m2 đất ở), hiện thuộc quyền thừa kế của 7 người con, trong đó có chồng bà là ông Nguyễn Bùi Tuỳnh đã mất từ lâu. Ngày 20-4-2021, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 2531/UBND-ĐC3 về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác khi thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, trong đó có nêu việc thu hồi đất của bố chồng bà như sau: “Đối với 5 hộ gia đình người con không ăn ở trên khu đất, UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện giao mỗi hộ gia đình 1 lô đất có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư của dự án (áp dụng đối với người con đủ điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật), diện tích 60m2”.

Điều 613, Bộ luật Dân sự quy định: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế…”. Điều 611, Bộ luật Dân sự quy định: “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết…”. Theo bà Đảm, chồng của bà là ông Nguyễn Bùi Tuỳnh đã chết từ lâu, chết trước bố chồng của bà. Như vậy, điều kiện của UBND huyện Thủy Nguyên quy định “áp dụng đối với người con đủ điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật” thì chồng bà đã mất nên không đủ điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Điều đó cũng có nghĩa là bà và hai con cũng sẽ không được hưởng chính sách giao một lô đất 60m2 có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư của dự án.

Đơn bà Đinh Thị Đảm viết: “Chồng tôi đã mất từ lâu, tôi một mình nuôi hai con mồ côi bố từ nhỏ, thiệt thòi đủ đường, đáng nhẽ phải được hưởng chính sách hơn 4 hộ gia đình còn lại, vậy mà lại không được hưởng gì. Đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Thủy Nguyên xem xét lại trường hợp của ba mẹ con tôi, cụ thể là sửa lại điều kiện quy định “áp dụng đối với người con đủ điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật” để chúng tôi cũng được hưởng chính sách tốt đẹp của UBND TP Hải Phòng như 4 hộ gia đình còn lại”.

Xin chuyển kiến nghị của bà Đinh Thị Đảm đến UBND TP Hải Phòng xem xét, giải quyết.

Theo qdnd.vn