Xác định họ và quê quán

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 11/12/2020 Lượt xem: 165 Chuyên mục: Hôn Nhân Gia Đình , Lĩnh Vực Khác

     I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Bình đẳng giới năm 2006;
  • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành ngày 02 tháng 06 năm 2008;

     II. Nội dung

Theo Điều 1, Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007,  trong chứng minh nhân dân sẽ bao gồm có phần nội dung ghi “quê quán”. Theo nội dung của Nghị định này thì cụng từ “Nguyên quán” trước đây trong chứng minh nhân dân sẽ được đổi thành “quê quán”.

Cho đến thời điểm này Bộ Công an chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định quê quán là như thế nào.

Theo điểm e, khoản 1, mục II, Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành thì:

“II. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

  1. Đăng ký khai sinh

     e) Xác định họ và quê quán

Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ.

Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, thì họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người mẹ…”

Như vậy, việc đăng ký khai sinh cho con thì họ và quê quán của người được khai sinh được xác định như sau:

Thông tư 01/2008/TT-BTP được hiểu như sau:

“…quê quán của con được xác định theo quê quán của người cha hoặc người mẹ // theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ”.

Trật tự xác định theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, cha và mẹ sẽ thỏa thuận chọn quê quán theo của cha hay của mẹ.

+ Thứ hai, nếu cha và mẹ không thỏa thuận được thì sẽ áp dụng tập quán địa phương.

Sẽ không có việc người được khai sinh ưu tiên nhận họ, quê quán của cha vì theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Bình đẳng giới năm 2006 thì:

“Điều 18. Bình đẳng giới trong gia đình

  1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình…”

Vậy, cha và mẹ sẽ thỏa thuận chọn quê quán theo của cha hay của mẹ nếu cha và mẹ không thỏa thuận được thì sẽ áp dụng tập quán địa phương.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác