Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 20/05/2021 Lượt xem: 196 Chuyên mục: Lập vi bằng
 1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

 1. Nội dung

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì:

Điều 3. Công việc Thừa phát lại được làm

 1. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan…”

Như vậy, thừa phát lại có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lời nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì:

“Điều 49. Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

 1. Văn phòng Thừa phát lại có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án cho Văn phòng Thừa phát lại khác thực hiện, nếu người yêu cầu đồng ý.
 2. Việc ủy quyền giữa các Văn phòng Thừa phát lại phải được thể hiện bằng văn bản và có các nội dung sau đây: Thông tin của các Văn phòng Thừa phát lại; thông tin về người yêu cầu xác minh, nội dung xác minh theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết; nội dung ủy quyền, các nội dung đã thực hiện (nếu có), nội dung tiếp tục xác minh, thù lao ủy quyền và các thỏa thuận khác (nếu có).

Việc ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại ủy quyền, Văn phòng Thừa phát lại nhận ủy quyền đặt trụ sở để thực hiện việc kiểm sát theo quy định của pháp luật.

 1. Văn phòng Thừa phát lại nhận ủy quyền thực hiện việc xác minh theo quy định của Nghị định này và pháp luật thi hành án dân sự.”

Như vậy, Văn phòng thừa phát lại có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án cho Văn phòng thừa phát lại khác thực hiện nếu được người yêu cầu đồng ý.

Ngoài ra, việc ủy quyền giữa các văn phòng thừa phát lại phải được thể hiện bằng văn bản và có các nội dung sau:

 1. Thông tin của các văn phòng thừa phát lại;
 2. Thông tin về người yêu cầu xác minh;
 3. Nội dung xác minh theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết;
 4. Nội dung ủy quyền;
 5. Các thỏa thuận khác;

Việc ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại ủy quyền, Văn phòng Thừa phát lại nhận ủy quyền đặt trụ sở để thực hiện việc kiểm sát theo quy định của pháp luật

Trên đây là nội dung quy định về ủy quyền việc xác minh điều kiện thi hành án . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác