Trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 10/03/2021 Lượt xem: 210 Chuyên mục: BM đất đai-nhà ở , Đất Đai - Nhà Ở
 1. Cơ sở pháp lý

– Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12;

 1. Nội dung
 2. Người nộp thuế quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định như sau:

“Điều 4. Người nộp thuế

 1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này.
 2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế…”
 3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể

Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

“Điều 4. Người nộp thuế

 1. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:
 2. a) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất ở là người nộp thuế;
 3. b) Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;
 4. c) Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 5. d) Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó;

đ) Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này thì pháp nhân mới là người nộp thuế.”

Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác