Trả lương bằng ngoại tệ     

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 04/05/2021 Lượt xem: 27 Chuyên mục: Lao Động

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/Cv-INTE***, tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Tiền lương người sử dụng lao động trả cho người lao động là công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam có thể là bằng ngoại tệ không?

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

  1. Nội dung

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động là công dân Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam không thể bằng ngoại tệ.

  1. Quy định về trả lương trong Bộ luật Lao động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Bộ luật Lao động năm 2019 thì:

Cập Nhật Tỷ Giá Ngoại Tệ Vietcombank Hôm Nay

Điều 95. Trả lương

  1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ…”

Vậy, trừ trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì người sử dụng lao động có thể trả bằng ngoại tệ còn về nguyên tắc thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam.

Trên đây là nội dung quy định về trả lương bằng ngoại tệ. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác