Tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình      

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 04/05/2021 Lượt xem: 4 Chuyên mục: Lĩnh Vực Khác

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/Cv-INTE***, tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Đề nghị Công ty luật làm rõ về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình.

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

 1. I. Cơ sở pháp lý

– Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

– Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 do Chính phủ ban hành quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;

 1. Nội dung
 2. Chuẩn nghèo đa chiều năm 2021

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 thì:

Tiêu chí xác định hộ nghèo tại các địa phương có giống nhau không?

“Điều 2. Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021

 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ…”

Như vậy, chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trong năm 2021 là chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 1. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Theo quy định tại Điều 2 vậy, chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trong năm 2021 là chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thì:

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

 1. Hộ nghèo
 2. a) Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

 1. b) Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

 1. Hộ cận nghèo
 2. a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 3. b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 4. Hộ có mức sống trung bình
 5. a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
 6. b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

Về tiêu chí về các dịch vụ xã hội cơ bản, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg quy định:

Điều 1. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

 1. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản
 2. a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;
 3. b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác