Thực hiện nghĩa vụ liên đới trong hợp đồng vay tiền   

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 14/04/2021 Lượt xem: 39 Chuyên mục: Hợp Đồng - Giao Dịch

Câu hỏi:

Anh T.B.T ở Hà Nội có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Tôi và 1 người bạn có thỏa thuận sẽ đi vay tiền của một người khác, số tiền là 100 triệu đồng. Giấy vay nợ do tôi viết nhưng ký tên của cô ruột người bạn tôi. Tôi và bạn thỏa thuận mỗi người lấy 50 triệu/người (chỉ thỏa thuận miệng). Nay đã đến hạn, người bạn không chịu trả 50 triệu và để tôi phải trả hết 100 triệu đó. Bên chủ nợ đang đòi người bạn tôi rất gay gắt. Tôi chưa biết phải làm thế nào. Mong được giúp đỡ! Chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

  1. Nội dung

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Khi giao kết hợp đồng vay tiền, bên vay có nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự:

Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất mà bạn không thể bỏ qua - Tổng Công ty Xây  Dựng Hà Nội

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

  1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
  3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
  5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
  6. a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;
  7. b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đối với trường hợp bạn đang gặp phải, bạn cần xác định rõ chủ thể của hợp đồng là ai, cụ thể là phải xác định bên vay trong hợp đồng vay đã giao kết.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn và bạn của mình đã thỏa thuận sẽ đi vay của người khác số tiền 100 triệu đồng, giấy tờ vay tiền do bạn viết nhưng người ký giấy vay lại là cô ruột của người bạn. Vậy vấn đề đặt ra là: bên vay trong giấy vay tiền là ai? Cô của người bạn ký tên nhưng với tư cách là bên vay tiền hay là người làm chứng? Khi thỏa thuận vay tiền, bên cho vay có biết rõ bên vay là bạn và người bạn của mình hay không? Nếu người cô đó ký với tư cách là bên vay tiền thì việc ký tên này có được bạn và người bạn của bạn ủy quyền hay không?…

– Nếu xác định được bên vay tiền là cô của bạn bạn thì người cô đó sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.

– Nếu xác định được bên vay tiền là bạn và người bạn của mình, còn người cô chỉ là người đứng ra làm chứng hoặc được ủy quyền vay thì nghĩa vụ trả nợ thuộc về bạn và người bạn của mình. Nghĩa vụ trả nợ của bạn và người bạn của mình được gọi là nghĩa vụ dân sự liên đới, việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới được thực hiện.

 Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

– Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

– Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

– Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.

Vậy, bạn và người bạn của mình sẽ cùng phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ với bên cho vay. Tuy nhiên, bên cho vay có quyền yêu cầu bạn hoặc yêu cầu bạn của bạn thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đó. Trong trường hợp bạn là người được bên cho vay yêu cầu phải trả toàn bộ số tiền vay thì bạn có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đó; sau khi đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ thì bạn có quyền yêu cầu người bạn của mình thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với bạn.

Trên đây là nội dung quy định về . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác