Thời điểm lập vi bằng        

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/04/2021 Lượt xem: 16 Chuyên mục: Lập vi bằng

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/CV-DTVN***, tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Đề nghị Công ty luật hỗ trợ, giải đáp vấn đề là sự kiện được lập vi bằng diễn ra vào buổi sáng nhưng vi bằng được lập vào buổi chiều được không?

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  1. Nội dung

Thủ tục lập vi bằng được quy định tại Điều 39 Nghị định 08/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại:

Thực chất, vi bằng mua bán nhà đất là gì?

Điều 39. Thủ tục lập vi bằng

  1. Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Người yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng.

  1. Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.
  2. Vi bằng phải được gửi cho người yêu cầu và được lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về lưu trữ như đối với văn bản công chứng.
  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng.

Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Vậy, pháp luật không có quy định về thời điểm lập vi bằng sau khi xảy ra sự kiện. Do đó, Thừa phát lại có thể tùy nghi chọn thời điểm lập vi bằng phù hợp nhất nhưng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập.

Trên đây là nội dung quy định về thời điểm lập vi bằng. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác