Thanh lý tài sản công ty cổ phần  

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 04/04/2021 Lượt xem: 50 Chuyên mục: Doanh Nghiệp - Đầu Tư Nước Ngoài

Câu hỏi:

Anh Q.V.H ở Hà Nội có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Công ty tôi hiện tại là công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước là 25% vốn điều lệ. Hiện tại, công ty đang tiến hành thanh lý một số tài sản giá trị theo sổ sách khoảng 15% vốn điều lệ. Xin hỏi thủ tục bán tài sản có phải bắt buộc thông qua định giá, đấu giá không? Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 đơn vị nào đó để bán tài sản có được không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

  1. Nội dung

Theo quy định của khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

Điều 167. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

  1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:
  2. a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

  1. b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
  2. c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.
  3. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết…”

Vậy, theo quy định trên công ty bạn muốn bán tài sản có giá trị khoảng 15% vốn điều lệ nên nếu Điều lệ công ty bạn không quy định tỷ lệ khác so quy định của Luật Doanh nghiệp nêu trên thì việc bán tài sản này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận. Sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận thì công ty bạn được bán tài sản này mà không bắt buộc phải qua thủ tục đấu giá tài sản.

Trên đây là nội dung quy định về thanh lý tài sản công ty cổ phần. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác