Thành lập hợp tác xã  

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 04/05/2021 Lượt xem: 30 Chuyên mục: Doanh Nghiệp - Đầu Tư Nước Ngoài
  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13;

  1. Nội dung
  2. Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã thì

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã…”

Như vậy, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã (Co-operative) là gì? HTX hoạt động theo những nguyên tắc nào?

  1. Thành lập hợp tác xã

Việc thành lập hợp tác xã được quy định chi tiết tại Luật Hợp tác xã. Đôi nét cơ bản về việc thành lập hợp tác xã như sau:

Hợp tác xã được thành lập từ các sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình; pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã. Sáng lập viên sẽ tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã thảo luận về dự thảo điều lệ; phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã và dự kiến danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên. Hội nghị thông qua điều lệ. Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên thì trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên. Các thành viên, hợp tác xã thành viên tiếp tục thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng  khác của hợp tác xã.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ các giấy tờ quy định của pháp luật và mang nộp hồ sơ tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chờ nhận kết quả.

Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Trên đây là nội dung quy định về thành lập hợp tác xã . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác