Thẩm quyền và phạm vi tống đạt của Thừa phát lại      

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 27/03/2021 Lượt xem: 25 Chuyên mục: Lập vi bằng
  1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 1 năm 2020 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  1. Nội dung

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì:

Điều 32. Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại

  1. Thừa phát lại thực hiện tống đạt các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu sau đây:
  2. a) Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự;
  3. b) Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
  4. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do Thừa phát lại thực hiện.
  5. Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức yêu cầu về việc tống đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, không đúng thời hạn của mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì phạm vi tống đạt của Thừa phát lại là:

– Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự;

– Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Việc tống đạt của thừa phát lại có thể ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 08/2020/NĐ-CP:

Điều 32. Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại

  1. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do Thừa phát lại thực hiện…”

Khoản 3 Điều 32 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của thừa phát lại khi thực hiện việc tống đạt:

Điều 32. Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại

  1. Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức yêu cầu về việc tống đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, không đúng thời hạn của mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

Trên đây là nội dung quy định về thẩm quyền và phạm vi tống đạt của Thừa phát lại . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác