Tăng thời gian làm thêm giờ của lao động thời vụ năm 2022

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 11/02/2022 Lượt xem: 230 Chuyên mục: Lao Động , Tin pháp luật

Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH (gọi tắt là Thông tư 18) quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Công nhân Công ty TNHH Eclat Việt Nam trong giờ làm việc 

Theo đó, Thông tư này quy định về giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm của lao động thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng như sau: tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ; tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ; tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ; tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Như vậy, từ ngày 1-2-2022, khi Thông tư 18 chính thức có hiệu lực, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần của lao động thời vụ, lao động gia công theo đơn đặt hàng sẽ được tăng thêm đến 8 giờ/tuần; tổng số giờ làm thêm trong một tháng tăng thêm đến 8 giờ/tháng.

Bộ LĐ-TBXH giao trách nhiệm Sở LĐ-TBXH các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn Thông tư này đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về lao động. Đối với doanh nghiệp, căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hằng năm chủ động quyết định áp dụng chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc áp dụng chế độ thời giờ làm việc quy định tại Thông tư này.

Theo Baomoi.com

Đối tác