Tạm đình chỉ hành nghề công chứng       

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 24/04/2021 Lượt xem: 35 Chuyên mục: Công Chứng Giao Dịch
  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Công chứng số 53/2014/QH13;

  1. Nội dung

Về cơ sở để tạm định chỉ hành nghề công chứng, khoản 1 Điều 14 Luật Công chứng quy định:

Điều 14. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

  1. Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  3. b) Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính…”

Như vậy, khi công chứng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì sẽ bị Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên.

Về thời gian áp dụng tạm đình chỉ hành nghề công chứng, khoản 2 Điều 14 Luật Công chứng quy định:

Thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là bao lâu?

Điều 14. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

  1. Thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là 12 tháng…”

Như vậy, thời gian tạm đình chỉ hành nghề công chứng tối đa là 12 tháng.

Về căn cứ quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên, khoản 3 Điều 14 Luật Công chứng quy định:

Điều 14. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

  1. Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội;
  3. b) Không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…”

Như vậy:

– Khi có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội thì Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên; hoặc

– Khi không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng trước thời hạn đối với công chứng viên;

Ngoài ra, khoản 4 Điều 14 Luật Công chứng quy định:

Điều 14. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

  1. Quyết định tạm đình chỉ và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng phải được gửi cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Bộ Tư pháp.”

Trên đây là nội dung quy định về tạm đình chỉ hành nghề công chứng . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác