Tập sự hành nghề đấu giá và nội dung tập sự hành nghề đấu giá        

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 22/05/2021 Lượt xem: 343 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản
 1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 05 năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

– Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

 1. Nội dung

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Đấu giá tài sản thì:

Điều 13. Tập sự hành nghề đấu giá

 1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá và người được miễn đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản…”

Như vậy, người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá và người được miễn đào tạo nghề đấu giá phải tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành thì nội dung tập sự hành nghề đấu giá là:

Điều 8. Nội dung tập sự hành nghề đấu giá

 1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được bán tài sản đối với các loại tài sản đấu giá.
 2. Kỹ năng xây dựng Quy chế cuộc đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá và các văn bản khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá.
 3. Kỹ năng điều hành cuộc đấu giá theo các hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.
 4. Các kỹ năng và công việc khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá do đấu giá viên hướng dẫn phân công.”

Sau khi kết thúc thời gian tập sự hành nghề đấu giá, người tập sự hành nghề có trách nhiệm báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 9 Thông tư 06/2017/TT-BTP:

Điều 9. Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá

 1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự nộp báo cáo kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách tập sự. Báo cáo kết quả tập sự bao gồm:
 2. a) Kỹ năng hành nghề và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự;
 3. b) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.
 4. Báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn tập sự và xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự về quá trình và kết quả tập sự.”

Trên đây là nội dung quy định về  tập sự hành nghề đấu giá. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác