Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu 

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 04/04/2021 Lượt xem: 38 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ
 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

 1. Nội dung

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu như nào ?Khi nào chủ sở hữu nhãn hiệu được sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu? Phạm vi sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ?

 1. Khi nào được sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

Điều 115. Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây:
 2. a) Sửa đổi, bổ sung đơn;
 3. b) Tách đơn;
 4. c) Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn;
 5. d) Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.

 1. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí và lệ phí.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.
 3. Trong trường hợp tách đơn thì ngày nộp đơn của đơn được tách được xác định là ngày nộp đơn của đơn ban đầu.”
 4. Phạm vi sửa đổi, bổ sung đơn

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn.

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

 1. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký

Người nộp đơn phải nộp:

+ Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo mẫu.

+ 5 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được ủy quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

 1. Thủ tục sửa đổi, thủ tục bổ sung đơn đăng ký

Người nộp đơn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung tại Cục Sở hữu trí tuệ. Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Trường hợp hồ sơ không có thiếu sót: Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi đơn. Và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp nếu đơn đã được chấp nhận đơn hợp lệ.

Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi đơn. Trong đó nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót; hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối; hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi đơn.

 1. Lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký

Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 160.000 đồng. (Áp dụng cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn)

Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.

Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng.

Trên đây là nội dung quy định về  sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác