Số ngày nghỉ phép hàng năm       

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 14/04/2021 Lượt xem: 11 Chuyên mục: Lao Động
 1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

 1. Nội dung

Đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, như sau:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

 1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
 2. a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 3. b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 4. c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…”

Số ngày nghỉ phép năm của công chức được quy định thế nào?

 

Số ngày nghỉ

Đối tượng
12 ngày làm việc Người làm công việc trong điều kiện bình thường.
14 ngày làm việc Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
16 ngày làm việc Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với người lao động làm việc không đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế trong năm, được xác định như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc không đủ 12 tháng = Số ngày nghỉ hằng năm + Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có) x Số tháng làm việc thực tế trong năm
12

– Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

– Cứ đủ 05 năm làm việc cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 01 ngày

Trên đây là nội dung quy định về  số ngày nghỉ phép hàng năm. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Số ngày nghỉ phép hàng năm

 1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;

 1. Nội dung

Đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, như sau:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

 1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
 2. a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 3. b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 4. c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…”
 

Số ngày nghỉ

Đối tượng
12 ngày làm việc Người làm công việc trong điều kiện bình thường.
14 ngày làm việc Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
16 ngày làm việc Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với người lao động làm việc không đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế trong năm, được xác định như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc không đủ 12 tháng = Số ngày nghỉ hằng năm + Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có) x Số tháng làm việc thực tế trong năm
12

– Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

– Cứ đủ 05 năm làm việc cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 01 ngày

Trên đây là nội dung quy định về  số ngày nghỉ phép hàng năm. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác