Quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 31/03/2021 Lượt xem: 33 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ

Câu hỏi :

Chị H.U.L ở thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Tôi nhận thấy rằng việc cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho ông A.A.H với tác phẩm truyện tranh MNGP là không chính xác. Bởi vì, trong quá trình sáng tác ra tập truyện tranh này, ông H và tôi là hai người cùng sáng tạo và vẽ nên. Giờ tôi muốn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mà cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho ông H có được không? Tôi có được quyền yêu cầu không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

  1. Cơ sở pháp lý
  • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;
  1. Nội dung

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là một thủ tục làm mất đi giá trị của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Hay nói cách khác là xem như tác phẩm đó chưa được mang đi đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thuộc về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả).

Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong CPTPP: Khuyến khích bảo hộ cả mùi

  1. Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Các trường hợp được phép hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là:

Theo quy định tại khoản2 Điều 55 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung thì:

“Điều 55. Cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  1. Trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan…”

Như vậy, nếu người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung thì:

“Điều 55. Cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  1. Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.”

Như vậy, khi tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, về đối tượng, về chủ thể,…thì tổ chức, cá nhân đó có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mà không cần phải là chủ thể có liên quan hoặc có bất kỳ lợi ích nào liên quan.

Quay lại với trường hợp của bạn, trong trường hợp bạn chứng minh được mình là đồng tác giả đối với tập truyện tranh MNGP cùng với ông H và việc cấp giấy chứng nhận ông H là tác giả đối với tập truyện tranh này là sai thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà ở đây cụ thể là Cục bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mà cơ quan này đã cấp cho ông H.

Vậy, nếu bạn chứng minh được mình là đồng tác giả đối với tập truyện tranh MNGP cùng với ông H và việc cấp giấy chứng nhận ông H là tác giả đối với tập truyện tranh này là sai thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà ở đây cụ thể là Cục bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mà cơ quan này đã cấp cho ông H.

Trên đây là nội dung quy định về quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác