Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 15/10/2020 Lượt xem: 129 Chuyên mục: Công Chứng Giao Dịch

     I. Cơ sở pháp lí

 • Thông tư 20/2015/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2015;

     II. Nội dung

 1. Thẩm quyền đề nghị phê duyệt cộng tác viên dịch thuật

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 20/2015/TT-BTP:

“Điều 11. Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật

 1. Phòng Tư pháp lập danh sách đề nghị phê duyệt cộng tác viên dịch thuật, có trích ngang của từng người có tên trong danh sách, gồm các thông tin về: họ tên; ngày, tháng, năm, sinh; nơi sinh; số giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; nơi cư trú; giấy tờ chứng minh trình độ ngôn ngữ hoặc cam kết thông thạo ngôn ngữ không phổ biến…”

Như vậy, thẩm quyền đề nghị phê duyệt cộng tác viên dịch thuật thuộc về Phòng Tư pháp.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt cộng tác viên dịch thuật gồm:

 • Họ tên;
 • Ngày, tháng, năm, sinh;
 • Nơi sinh;
 • Số giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 • Nơi cư trú;
 • Giấy tờ chứng minh trình độ ngôn ngữ hoặc cam kết thông thạo ngôn ngữ không phổ biến;
 1. Thẩm quyền phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 20/2015/TT-BTP:

“Điều 11. Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật

 1. Sau khi nhận được đề nghị của Phòng Tư pháp, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tư pháp kiểm tra danh sách cộng tác viên dịch thuật do Phòng Tư pháp trình. Nếu những người được đề nghị có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì có văn bản phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; nếu người nào không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì Sở Tư pháp có văn bản từ chối gửi Phòng Tư pháp, trong đó nêu rõ lý do.”

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt cộng tác viên dịch thuật thuộc về Sở Tư pháp.

Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác