Niêm yết việc đấu giá tài sản 

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/05/2021 Lượt xem: 153 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản
 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14

 1. Nội dung
 2. Quy định về niệm yết việc đấu giá tài sản đối với tổ chức đấu giá tài sản

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản thì:

Điều 35. Niêm yết việc đấu giá tài sản

 1. Tổ chức đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:
 2. a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;
 3. b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá…

Như vậy, việc niêm yết đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản được quy định như sau:

– Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

– Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

 1. Nội dung chính của niêm yết việc đấu giá tài sản

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản thì:

Điều 35. Niêm yết việc đấu giá tài sản

 1. Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm:
 2. a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
 3. b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật này…”

Như vậy, nội dung chính của niêm yết đấu giá tài sản bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
 • Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
 • Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
 • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Trên đây là nội dung quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác