LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 1986

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 10/03/2020 Lượt xem: 529 Chuyên mục: VBPL Hôn Nhân - Gia đình

Nhà nước bảo đảm thực sự chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, nhằm xây dựng gia đình dân chủ, hoà thuận, hạnh phúc, bền vững.

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc các tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ.

…..

Luật này thay thế Luật hôn nhân và gia đình năm 1959.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1986.

Tải về Luat hon nhan va gia dinh nam 1986

Đối tác