Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong việc đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá      

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 31/03/2021 Lượt xem: 12 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;
 1. Nội dung

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì:

“Điều 56. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 1. Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản…”

Như vậy, sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

 1. Nội dung chính của thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có các nội dung chính sau đây:

Đấu thầu là gì? Các hình thức và loại hợp đồng đấu thầu

“Điều 56. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 1. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có các nội dung chính sau đây:
 2. a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá;
 3. b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;
 4. c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
 5. d) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều này;

đ) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá…”

 1. Quyền lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thig:

“Điều 56. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 1. Người có tài sản đấu giá căn cứ hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều này để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn…”

Như vậy, người có tài sản đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ trên các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá.

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì có 6 tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là:

“Điều 56. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:
 2. a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 3. b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 4. c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 5. d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

 1. e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định…”

Trên đây là nội dung quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong việc đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác