Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 18/05/2021 Lượt xem: 102 Chuyên mục: Lập vi bằng
  1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành về hướng dẫn Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  1. Nội dung

Khoản 1 Điều 17 Thông tư 05/2020/TT-BTP về hướng dẫn Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành có quy định về nội dung của cuộc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại như sau:

Điều 17. Nội dung và hình thức kiểm tra

  1. Nội dung kiểm tra bao gồm:
  2. a) Pháp luật về Thừa phát lại, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;
  3. b) Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại…”

Như vậy, nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại bao gồm:

– Pháp luật về Thừa phát lại, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

– Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

Về hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại, khoản 2 Điều 17 Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định:

Điều 17. Nội dung và hình thức kiểm tra

  1. Hình thức kiểm tra là kiểm tra viết, gồm 02 bài kiểm tra.

Bài kiểm tra thứ nhất về pháp luật về Thừa phát lại và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Bài kiểm tra thứ hai về kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

Như vậy, hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá là kiểm tra viết về 2 nội dung:

– Pháp luật về Thừa phát lại, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

– Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

Điều 18 Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại:

Điều 18. Tổ chức kiểm tra

  1. Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Tư pháp dự kiến thời gian kiểm tra và thông báo về việc đăng ký tham dự kiểm tra cho các Sở Tư pháp, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
  2. Trước ngày hết hạn đăng ký tham dự kiểm tra theo thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách người đăng ký tham dự kiểm tra và hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra.”

Trên đây là nội dung quy định về  kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác