Khi không hoàn thành công việc đúng thời hạn 

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/04/2021 Lượt xem: 30 Chuyên mục: Hợp Đồng - Giao Dịch

Câu hỏi:

Anh H.N.A ở Hà Nội có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Ông A và nhà máy in N ký hợp đồng dịch vụ in ấn tài liệu. Do nhầm lẫn về thời hạn hợp đồng nên nhà máy in N không hoàn thành công việc đúng thời hạn như thỏa thuận. Trong trường hợp này, ông A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

  1. Nội dung

Theo Điều 353 Bộ luật Dân sự thì:

Điều 353. Chậm thực hiện nghĩa vụ

  1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết.
  2. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 424 Bộ luật Dân sự thì:

Thế nào được coi là thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng

Điều 424. Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

  1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.”

Như vậy, trong trường hợp được cung ứng không đạt được như thoả thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên có quyền có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý và có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện.

Như vậy, trong trường hợp nhà máy in N không hoàn thành công việc đúng thời hạn thì ông A có quyền có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý và có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu nhà máy N không thực hiện.

Tuy nhiên, Điều 352 Bộ luật Dân sự quy định cụ thể việc tiếp tục thực hiện hợp đồng:

Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ

Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.”

Sau khi đã kết thúc thời hạn dịch vụ mà công việc chưa hoàn thành và bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, còn bên thuê dịch vụ biết nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thoả thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.

Vậy, nếu nhà máy in N vẫn tiếp tục thực hiện công việc khi đã hết hạn hợp đồng và nếu ông A biết mà không phản đối thì hợp đồng dịch vụ được tiếp tục thực hiện cho đến khi công việc hoàn thành.

Trên đây là nội dung quy định về khi không hoàn thành công việc đúng thời hạn. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác