Khái niệm tác phẩm thuộc về công chúng

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 26/05/2021 Lượt xem: 62 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ
 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

 1. Nội dung
 2. Phạm vi để xác định tác phẩm thuộc về công chúng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Sở hữu trí tuệ thì:

Điều 43. Tác phẩm thuộc về công chúng

 1. Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27 của Luật này thì thuộc về công chúng…”

Như vậy, tác phẩm thuộc về công chúng là tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ.

Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ quy định thời hạn bảo hộ như sau:

Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

 1. Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn.
 2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:
 3. a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;
 4. b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
 5. c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.”
 6. Quyền sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng

Quyền sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng được quy định tại khoản 2, 3 Điều 43 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

Điều 43. Tác phẩm thuộc về công chúng

 1. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả quy định tại Điều 19 của Luật này.
 2. Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng.”

Như vậy, tác phẩm thuộc về công chúng thì mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả quy định.

Trên đây là nội dung quy định về tác phẩm thuộc về công chúng . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác