Hủy văn bản công chứng   

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 07/04/2021 Lượt xem: 14 Chuyên mục: Công Chứng Giao Dịch

Câu hỏi:

Một bạn đọc đề nghị ẩn danh có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Tôi đã ký 1 hợp đồng bán xe ở 1 văn phòng công chứng. Nay tôi không có nhu cầu bán nữa, vậy tôi có cần hủy hợp đồng đã công chứng đó hay không? Hợp đồng đó có thời hạn trong bao lâu?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Công chứng số 53/2014/QH13

  1. Nội dung

Điều 51 của Luật công chứng quy định:

Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
  2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

dieu-kien-thanh-lap-van-phong-cong-chung - Luật và Kế toán LawKey

  1. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

Như vậy, việc công chứng hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng đó; việc công chứng hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông/bà không có nhu cầu bán xe nữa thì cần tiến hành hủy bỏ hợp đồng đã công chứng để khôi phục lại quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng mua bán, tránh rủi ro, tranh chấp về sau.

Hợp đồng mua bán xe không quy định thời hạn, tuy nhiên, việc công chứng hủy bỏ hợp đồng phải được thực hiện trước khi bên mua tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định và được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng) đã thực hiện công chứng hợp đồng mua bán đó. Trình tự, thủ tục công chứng hủy bỏ hợp đồng mua bán xe được thực hiện như trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe.

Trên đây là nội dung quy định về hủy bỏ hợp đồng đã công chứng. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác