Hướng dẫn Phần Xét xử phúc thẩm

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 19/03/2020 Lượt xem: 333 Chuyên mục: VBPL Hình sự

Chủ thể có quyền kháng cáo và giới hạn của việc kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm được xác định như sau:

1.1. Bị cáo, người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật) của bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm.

Tải về hướng dẫn Phần Xét xử phúc thẩm

Đối tác