Hình thức Hợp đồng lao động bằng lời nói theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 23/11/2020 Lượt xem: 132 Chuyên mục: Hợp Đồng - Giao Dịch , Lao Động

     I. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2012;

     II. Nội dung

  1. Khái niệm Hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2012 thì Hợp đồng lao động là:

“Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

  1. Hình thức của Hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2012 thì hình thức củaHợp đồng lao động là:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy, Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản ngoại trừ trường hợp giao kết Hợp đồng lao động với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

  1. Những trường hợp phải lập Hợp đồng lao động bằng văn bản dù công việc có tính chất tạm thời và thời hạn dưới 3 tháng

– Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012:

“Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

  1. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người…”

– Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 164 Bộ luật Lao động năm 2012:

“Điều 164. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi

  1. Khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

     a) Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi;…”

– Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 180 Bộ luật Lao động năm 2012:

“Điều 180. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

  1. Người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình…”

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác