Giá khởi điểm và cách xác định giá khởi điểm

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 31/03/2021 Lượt xem: 12 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;
 1. Nội dung
 2. Khái niệm giá khởi điểm

Theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì:

“Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống…”

Như vậy, giá khởi điểm là giá ban đầu của tài sản, tùy vào phương thức đấu giá mà giá khởi điểm có đặc điểm:

 • Là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;
 • Là giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá xuống;

CÁC LOẠI HÌNH ĐẤU GIÁ TRONG MUA HÀNG - VILAS

 1. Thời điểm xác định giá khởi điểm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì:

“Điều 8. Giá khởi điểm, giám định tài sản đấu giá

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định tại thời điểm:
 2. a) Trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 3. b) Trước khi thành lập Hội đồng đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 4. c) Trước khi tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá.”

Như vậy, giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định khi:

– Trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

– Trước khi thành lập Hội đồng đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Trước khi tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá.

 1. Xác định giá khởi điểm của tài sản

Khoản 2 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định về xác định giá khởi điểm của tài sản:

“Điều 8. Giá khởi điểm, giám định tài sản đấu giá

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định như sau:
 2. a) Đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;
 3. b) Đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này thì giá khởi điểm do người có tài sản đấu giá tự xác định hoặc ủy quyền cho tổ chức đấu giá tài sản hoặc cá nhân, tổ chức khác xác định…”

Ngoài ra cần lưu ý quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản năm 2016:

“Điều 8. Giá khởi điểm, giám định tài sản đấu giá

 1. Tài sản đấu giá được giám định theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu của người tham gia đấu giá và được sự đồng ý của người có tài sản đấu giá. Trình tự, thủ tục giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó. Trong trường hợp giám định theo yêu cầu thì người yêu cầu thanh toán chi phí giám định.”

Trên đây là nội dung quy định về giá khởi điểm và cách xác định giá khởi điểm. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác