DN nước ngoài mở tài khoản có cần thị thực của người đại diện?

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 30/05/2022 Lượt xem: 345 Chuyên mục: Công Chứng Giao Dịch , Doanh Nghiệp - Đầu Tư Nước Ngoài , Hợp Đồng - Giao Dịch , Lĩnh Vực Khác , Tin pháp luật

Trường hợp khách hàng ở nước ngoài, không gặp mặt trực tiếp, ngân hàng thực hiện xác minh thông tin nhận biết qua ngân hàng đại lý hoặc bên trung gian theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và không yêu cầu thị thực nhập cảnh.

Công ty ông Trần Văn Quang (TPHCM) có vốn đầu tư nước ngoài, giám đốc là người nước ngoài và chưa thể sang Việt Nam do ảnh hưởng của dịch. Hiện, công ty cần mở tài khoản vốn để góp vốn cũng như tài khoản thanh toán để hoạt động kinh doanh.

Ông Quang hỏi, khi thực hiện thủ tục mở tài khoản công ty thì có yêu cầu chủ tài khoản của doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật phải ở Việt Nam hay không? Giám đốc có cần cung cấp thị thực khi mở tài khoản cho công ty hay không?

Giám đốc công ty ông Quang thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia khác nhau. Do vậy, nếu yêu cầu giám đốc phải có mặt khi thực hiện thủ tục hoặc cung cấp thị thực thì sẽ gây khó và gây trở ngại cho các doanh nghiệp nước ngoài như công ty ông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản thanh toán cho tổ chức, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2020/TT-NHNN) quy định như sau:

– Tại Điều 12 về hồ sơ mở tài khoản thanh toán, đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

“a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản;

b) Các giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ chiếu); thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài), trừ trường hợp cá nhân là người nước ngoài mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư này”.

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

“a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản;

b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp kèm giấy tờ tùy thân của những người đó;

d) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán”.

– Tại Điều 14 về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán:

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức: “Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được gặp mặt hoặc không gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của khách hàng khi giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Trường hợp không gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của khách hàng, ngân hàng phải áp dụng các biện pháp phù hợp để xác minh sự chính xác về chữ ký, dấu (nếu có), chứng thư số (nếu có) của người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trên thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán và đảm bảo sự khớp đúng với chữ ký, dấu (nếu có), chứng thư số (nếu có) của người đại diện 2 hợp pháp của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán;…

4. Trường hợp khách hàng là cá nhân ở nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mở tài khoản không gặp mặt trực tiếp khách hàng nhưng phải thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua ngân hàng đại lý hoặc bên trung gian và phải đảm bảo xác minh chính xác về khách hàng mở tài khoản và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nhận biết, xác minh khách hàng mở tài khoản thanh toán tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền”.

Căn cứ trích dẫn nêu trên, đối với khách hàng là tổ chức, ngân hàng được gặp mặt hoặc không gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của khách hàng khi giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Trường hợp khách hàng ở nước ngoài, không gặp mặt trực tiếp, ngân hàng thực hiện xác minh thông tin nhận biết qua ngân hàng đại lý hoặc bên trung gian theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và không yêu cầu thị thực nhập cảnh.

Ông Quang cần liên hệ với ngân hàng để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phù hợp với quy định pháp luật.

Theo Baomoi.com

Đối tác