Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 12/04/2021 Lượt xem: 39 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/CV-HTLF***, tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Yêu cầu các bạn làm rõ về điều kiện của đối tượng bảo hộ trong nhãn hiệu.

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

 1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

 1. Nội dung
 2. Khái niệm cơ bản về nhãn hiệu

Theo quy định tại pháp luật sở hữu trí tuệ, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2015 định nghĩa:

Nhãn hiệu độc quyền là gì? Các quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền -

Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

 1. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

…”

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

 1. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau…

Như vậy, nhãn hiệu là một khái niệm được bảo hộ trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và được hưởng quyền sở hữu trí tuệ.

 1. Điều kiện với nhãn hiệu được bảo hộ

Theo quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019 thì:

Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng 2 điều kiện là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc và có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Trên đây là nội dung quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác