Điểm chỉ trong hợp đồng   

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 10/04/2021 Lượt xem: 57 Chuyên mục: Hợp Đồng - Giao Dịch

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/CV-VPCC*** tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Trong hợp đồng thế chấp 3 bên, khi đi công chứng, bắt buộc cả 2 bên (bên thế chấp và bên vay) ký và điểm chỉ trong hợp đồng. Việc điểm chỉ có phải bắt buộc không ạ?

Tương tự như đối với hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng QSĐ đất, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất có phải bắt buộc điểm chỉ không?

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Công chứng số 53/2014/QH13

  1. Nội dung

Việc điểm chỉ trong văn bản công chứng được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 Luật Công chứng năm 2014, theo đó:

Không ký hợp đồng lao động dài hạn với người cao tuổi | Pháp luật | PLO

Điều 48. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

  1. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.
  2. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:
  3. a) Công chứng di chúc;
  4. b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;
  5. c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Căn cứ theo quy định trên thì việc điểm chỉ thực hiện đồng thời với việc ký đối với:

– Di chúc công chứng

– Theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng

– Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng

Vậy, trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng mua bán, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu không rơi vào trường hợp quy định tại khoản 2 nêu trên, người yêu cầu công chứng không có yêu cầu; công chứng viên thấy không cần thiết thì không bắt buộc phải điểm chỉ vào văn bản công chứng. Trường hợp công chứng viên thấy cần thiết thì công chứng viên có quyền yêu cầu điểm chỉ vào văn bản công chứng.

Trên đây là nội dung quy định về điểm chỉ trong hợp đồng. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác