Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản   

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 23/04/2021 Lượt xem: 18 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản
 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14

 1. Nội dung

Doanh nghiệp đấu giá tài sản là một trong những tổ chức thực hiện đấu giá tài sản. Doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động cần làm thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định.

1.Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp

Điều 23 Luật Đấu giá tài sản có quy định về doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

Điều 23. Doanh nghiệp đấu giá tài sản

 1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

 1. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.
 2. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:
 3. a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
 4. b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.
 5. Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

2.Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Điều 25 Luật Đấu giá tài sản có quy định về thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

Điều 25. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 1. Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật này gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:
 2. a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
 3. b) Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
 4. c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
 5. d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.
 6. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 7. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Doanh nghiệp đã đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động chuẩn bị hồ sơ đăng ký và nộp tại Sở tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
 2. b) Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
 3. c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
 4. d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

 1. Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Điều 28 Luật Đấu giá tài sản có quy định về công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

Điều 28. Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:
 2. a) Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 3. b) Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 4. c) Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;
 5. d) Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.
 6. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải công bố những nội dung thay đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, Điều 28 Luật Đấu giá tài sản quy định về công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:

 1. a) Tên doanh nghiệp ;
 2. b) Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 3. c) Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;
 4. d) Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải công bố những nội dung thay đổi.

Trên đây là nội dung quy định về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác