Đăng ký bản quyền phần mềm/chương trình máy tính 

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 20/05/2021 Lượt xem: 89 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ
  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

  1. Nội dung

Đăng ký bản quyền phần mềm/chương trình máy tính là việc tác giả, chủ sở hữu bản quyền nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, chủ sở hữu bản quyền của phần mềm/chương trình máy tính đó.

Việc nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm/chương trình máy tính mặc dù không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả nhưng khi tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền t

ác giả thì được đặc quyền không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp bên kia có chứng cứ ngược lại.

Để đăng ký bản quyền phần mềm/chương trình máy tính, tác giả, chủ sở hữu có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

+ Bản sao phần mềm/chương trình máy tính đăng ký quyền tác giả;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung

+ Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối, thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn biết.

Trên đây là nội dung quy định về đăng ký bản quyền phần mềm/chương trình máy tính . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác