Cuối năm 2022, sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng

Sau ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng. Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận ngay từ khi Luật Cư trú còn dự thảo. Khi Luật Cư trú được ban hành và có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2021), nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu rõ về việc chính thức bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Sau ngày 31-12-2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng. Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận ngay từ khi Luật Cư trú còn dự thảo. Khi Luật Cư trú được ban hành và có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2021), nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu rõ về việc chính thức bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng vào cuối năm 2022

Sổ hộ khẩu sẽ hết giá trị sử dụng vào cuối năm 2022.

Theo khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú, từ ngày 1-7-2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng. Không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các trường hợp có thay đổi thông tin. Từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng.

Bên cạnh đó, tại khoản 2, Điều 26, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2021, khi đi làm một trong các thủ tục nêu trên, người dân mới bị thu hồi sổ hộ khẩu, không phải thu hồi tất cả sổ hộ khẩu trên cả nước. Những trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cũng không phải lo lắng, mọi thủ tục, giao dịch liên quan đến thông tin cư trú từ ngày 1-7-2021 vẫn được tiến hành bình thường vì mọi thông tin về cư trú đã được lưu trong sổ hộ khẩu, thì nay được lưu giữ và có thể khai thác trong Cơ sở dữ liệu cư trú.

Không còn sổ hộ khẩu, xác nhận thông tin về cư trú thế nào?

Trong gần 60 năm (từ năm 1964 đến hết năm 2022), sổ hộ khẩu đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân, do là loại giấy tờ cần thiết để đi làm nhiều thủ tục hành chính, giao dịch quan trọng, như: thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn; thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; mua bán nhà; xác nhận tình trạng hôn nhân; ký hợp đồng thế chấp/vay ngân hàng… Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, băn khoăn: “Nếu không còn sử dụng sổ hộ khẩu, khi thực hiện các thủ tục, giao dịch mà trước đây cần hộ khẩu, thì phải làm thế nào?”. Trên thực tế, rất nhiều người dân cũng băn khoăn, thắc mắc như thế. Trung tá Nguyễn Mạnh Quát, Trưởng Công an phường Thới Thuận, cho biết: “Kể từ thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, mọi thông tin liên quan đến cư trú được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi người dân nhập hộ khẩu, xóa hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú… đều được cập nhật trên hệ thống của Cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì được viết tay trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như trước đây”.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, hướng dẫn người dân có thể khai thác các thông tin về cư trú của mình bằng văn bản yêu cầu, bằng dịch vụ tin nhắn hoặc bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Theo Baomoi.com

Đối tác