Chi phí đấu giá tài sản  

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 19/05/2021 Lượt xem: 45 Chuyên mục: Đấu Giá Tài Sản
  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

  1. Nội dung

Khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản có quy định về chi phí đấu giá tài sản như sau:

Điều 66. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

  1. Chi phí đấu giá tài sản bao gồm chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận.”

Như vậy, chi phí đấu giá tài sản bao gồm chi phí niệm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá thỏa thuận.

Trên đây là nội dung quy định về  chi phí đấu giá tài sản. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác