Chế định li-xăng không tự nguyện

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 17/04/2021 Lượt xem: 47 Chuyên mục: Sở Hữu Trí Tuệ

Câu hỏi:

Giải đáp thắc mắc tại Công văn số **8/2021/Cv-INTE***, tôi xin được tóm tắt câu hỏi như sau:

Đề nghị Công ty luật làm rõ về khái niệm chế định li-xăng không tự nguyện.

Dưới đây là tóm lược nội dung giải đáp thắc mắc tại Công văn trên:

  1. I. Cơ sở pháp lý

– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

– Công ước Paris ngày 28 tháng 9 năm 1979 là Điều ước quốc tế giữa các quốc gia về bảo hộ sở hữu công nghiệp;

– Hiệp định TRIPS ngày 15 tháng 4 năm 1994 là Điều ước quốc tế giữa các quốc gia về các khía cạnh liên quan tới thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ;

  1. Nội dung
  2. Khái niệm chế định li-xăng không tự nguyện

Li-xăng không tự nguyện (hoặc li-xăng cưỡng bức) là việc chính phủ cho phép người khác sản xuất sản phẩm hoặc áp dụng quy trình được cấp bằng sáng chế mà không có sự đồng ý của chủ sáng chế.

Việt Nam đang rất “khát” nhân lực ngành Luật Kinh Tế - Viện Đào tạo quốc tế  NTT (NIIE)

  1. Nguồn của chế định li-xăng không tự nguyện

Việc cấp li xăng không tự nguyện được quy định trong công ước Paris về bảo hộ SHCN, hiệp định TRIPS của WTO và Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

1/ Quy định của Công ước Paris:

Điều 5A của Công ước Paris quy định mỗi nước thành viên của Công ước có quyền cấp li xăng không tự nguyện nhằm ngăn chặn lạm dụng độc quyền sử dụng patent, ví dụ như không thực hiện việc sử dụng sáng chế.

Tuy nhiên điều này cũng quy định những hạn chế cho việc cấp li xăng cưỡng bức nhằm chống lại việc lạm dụng trong việc cấp li xăng này cụ thể là:

– Không được cấp li xăng không tự nguyện với lý do không sử dụng không đầy đủ trước khi kết thúc thời hạn 4 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc 3 năm kể từ ngày cấp patent tuỳ thời hạn nào kết thúc muộn hơn.

– Li xăng không tự nguyện sẽ bị rút bỏ nếu chủ patent chứng minh được việc không sử dụng là vì các lý do chính đáng.

– Li xăng không tự nguyện chỉ là li xăng không độc quyền và không được chuyển giao kể cả li xăng thứ cấp trừ trường hợp chuyển giao cùng với cơ sở sản xuất hoặc thương mại.

Quy định trên cũng áp dụng cho mẫu hữu ích (giải pháp hữu ích theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam).

2/ Quy định của TRIPS:

Điều 30 của TRIPS ( quy định ngoại lệ đối với các quyền được cấp của sáng chế) cho phép các thành viên có thể quy định một số ngoại lệ đối với quyền được cấp nhưng không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường sáng chế và không làm tổn hại một cách bất hợp lý lợi ích hợp pháp của chủ sáng chế.

Điều 31 của TRIPS quy định các yêu cầu đối với nước thành viên phải có các quy định khi cấp một li xăng không tự nguyện để chống lại sự lạm dụng hoặc làm tổn thất bất hợp lý đến lợi ích của chủ và bên thứ 3 hoặc mâu thuẫn với việc khai thác bình thường các sáng chế đó.

3/ Quy định của Việt Nam:

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019’

Nghị định 103/2006/NĐ- CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghệ được sửa đổi theo nghị định 122/2010/NĐ-Chính phủ’

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định 103/2006/NĐ- CP được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 13/2010/TT- BKHCN và thông tư số 18/2011/ TT-BKHCN.

Trên đây là nội dung quy định về chế định li-xăng không tự nguyện. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác