Các trường hợp hoãn thi hành án tử hình

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 05/01/2021 Lượt xem: 70 Chuyên mục: Lĩnh Vực Khác , Tố Tụng Tại Toà

     I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Thi hành án tử hình năm 2019;

     II. Nội dung

 1. Thẩm quyền hoãn thi hành án tử hình

Theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì:

“Điều 81. Hoãn thi hành án tử hình

 1. Hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoãn thi hành án tử hình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự;

     b) Có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

     c) Ngay trước khi thi hành án người bị kết án tử hình khai báo những tình tiết mới về tội phạm…”

Như vậy, cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì thuộc 1 trong 3 trường hợp sau thì cơ quan có thẩm quyền hoãn thi hành án tử hình là Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định hoãn thi hành án tử hình:

 • Người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự
 • Có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan
 • Ngay trước khi thi hành án người bị kết án tử hình khai báo những tình tiết mới về tội phạm
 1. Hội đồng thi hành án tử hình

Quy định chi tiết về Hội đồng thi hành án tử hình được quy định tại Điều 78 Luật Thi hành án tử hình năm 2019:

“Điều 78. Quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình

 1. Ngay khi có quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải có văn bản cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thi hành án tử hình.
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thi hành án tử hình của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình. Quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định, họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người tham gia Hội đồng.
 3. Hội đồng thi hành án tử hình bao gồm:

     a) Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng;

     b) Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp;

     c) Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp.

     4. Giúp việc cho Hội đồng thi hành án tử hình có Thư ký là cán bộ, công chức của Tòa án, do Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án phân công.”

Như vậy, Hội đồng thi hành án tử hình bao gồm:

 • Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng
 • Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp
 • Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác