Các cách bảo vệ quyền dân sự

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 28/05/2021 Lượt xem: 37 Chuyên mục: Lĩnh Vực Khác
 1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

 1. Nội dung

Theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự thì cá nhân, pháp nhân khi nhận thấy quyền dân sự bị xâm phạm thì:

Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

 1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình.
 2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.
 3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai.
 4. Buộc thực hiện nghĩa vụ.
 5. Buộc bồi thường thiệt hại.
 6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 7. Yêu cầu khác theo quy định của luật.”

Như vậy, khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ.

Về quyền tự bảo vệ thì Điều 12 Bộ luật Dân sự có quy định như sau:

Điều 12. Tự bảo vệ quyền dân sự

Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.”

Ngoài tự bảo vệ các quyền dân sự thì cá nhân, pháp nhân còn có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ theo quy định cụ thể tại Điều 14 Bộ luật Dân sự:

Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

 1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân.

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án.

 1. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng.”

Về các việc mà cá nhân, pháp nhân có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức thực hiện bao gồm:

 1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình.
 2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.
 3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai.
 4. Buộc thực hiện nghĩa vụ.
 5. Buộc bồi thường thiệt hại.
 6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 7. Yêu cầu khác theo quy định của luật.

Trên đây là nội dung quy định về bảo vệ quyền dân sự . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác