Bộ luật Lao động năm 2019 đã có hiệu lực nên đòi hỏi nhiều nội quy lao động của doanh nghiệp phải có sự cập nhật. Công ty luật có hướng dẫn để làm thủ tục cập nhật nội quy lao động như sau:

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 11/01/2021 Lượt xem: 75 Chuyên mục: Lao Động

     I. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Lao động năm 2019;
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2015;
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020;

     II. Nội dung

 1. Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động

Theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về đăng ký nội quy lao động như sau:

“Điều 28. Đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động

 1. Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động quy định tại Khoản 4 và 5 Điều này được thực hiện như đăng ký nội quy lao động…”

Nghị định 145/2020/NĐ-Chính phủ là văn bản thay thế nghị định này nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 114 thì Nghị định 145/2020/NĐ-Chính phủ chưa có hiệu lực nên vẫn tuân thủ quy định tại Nghị định này:

“Điều 114. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021…”

     2. Đăng ký nội quy lao động

Tại Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định đăng ký nội quy lao động như sau:

“Điều 119. Đăng ký nội quy lao động

 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
 4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này.”

 

 

     3. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Theo Điều 120 Bộ luật Lao động năm 2019, hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

“Điều 120. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 2. Nội quy lao động;
 3. Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 4. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).”

     4. Hiệu lực của nội quy lao động

Theo Điều 121 Bộ luật Lao động 2019 thì:

“Điều 121. Hiệu lực của nội quy lao động

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật này nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.”

Như vậy, nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Sở LĐTB&XH hoặc Phòng LĐTB&XH (trường hợp được ủy quyền) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác