Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai          

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 18/03/2021 Lượt xem: 730 Chuyên mục: BM đất đai-nhà ở , Đất Đai - Nhà Ở
  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13;

– Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng;

  1. Nội dung
  2. Bảo lãnh ngân hàng

Về bản chất, bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Theo đó, ngân hàng thương mại cam kết với người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay chủ đầu tư nếu khi đến hạn bàn giao mà chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng cam kết.

Các chủ thể tham gia bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm:

– Bên bảo lãnh : Phải luôn là ngân hàng thương mại

– Bên được bảo lãnh : Chủ đầu tư dự án bất động sản

– Bên nhận bảo lãnh : Tổ chức, cá nhân mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đó

  1. Điều kiện để thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lại được quy định tại Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Điều kiện đối với ngân hàng thực hiện bảo lãnh

Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là:

– Ngân hàng thương mại có:

+ Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng;

+ Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.

  1. Điều kiện cấp bảo lãnh

Ngân hàng cấp bảo lãnh khi:

– Chủ đầu tư có đủ các điều kiện theo luật về: năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, có khả năng trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

– Dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

Trên đây là nội dung quy định về bảo lãnh ngân hàng cho nhà ở hình thành trong tương lai . Trường hợp cần tư vấn cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ tới Công ty Luật Hiệp Thành để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Trân trọng!
Luật gia Đỗ Trần Khởi
Công ty Luật TNHH Hiệp Thành
0942141668
Email: luathiepthanh@gmail.com

Đối tác