Hướng dẫn Phần Xét xử sơ thẩm

Tác giả: Luật Hiệp Thành Đăng ngày: 19/03/2020 Lượt xem: 503 Chuyên mục: VBPL Hình sự
  1. Về Điều 176 của BLTTHS

1.1. Nhận hồ sơ vụ án và thụ lý hồ sơ vụ án

Khi nhận hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát chuyển đến, người nhận hồ sơ phải đối chiếu bản kê tài liệu và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án xem đã đầy đủ hay chưa; kiểm tra bản cáo trạng đã được giao cho bị can theo đúng quy định tại đoạn 3 khoản 1 Điều 166 của BLTTHS hay chưa và xử lý như sau:

Tải về hướng dẫn Phần Xét xử sơ thẩm

Đối tác